Giỏ hàng

Dữ liệu trống
Tổng cộng
Chi tiết giỏ hàng

Trà & Cafe Tâm Châu

1,090,000đ

Áp dụng đơn hàng trên 5.000.000 đồng

Trà Oolong 8tea set 320g

Chi tiết
1,350,000đ

Áp dụng đơn hàng trên 5.000.000 đồng

Trà Oolong 9tea set 320g

Chi tiết
2,150,000đ

Áp dụng đơn hàng trên 5.000.000 đồng

Trà Oolong 10tea set 320g

Chi tiết
560,000đ

Áp dụng đơn hàng trên 5.000.000 đồng

Oolong hộp 3 in 1 300gr (T)

Chi tiết
390,000đ

Áp dụng đơn hàng trên 5.000.000 đồng

Oolong hộp 3 in 1 300gr (X)

Chi tiết
175,000đ

Liên hệ giá sỉ - giao hàng: 093 3398 972

Oolong bao nhôm 250gr

Chi tiết
78,000đ

Áp dụng đơn hàng trên 5.000.000 đồng

Lài Hộp gỗ 100gr (bát giác)

Chi tiết
85,000đ

Áp dụng đơn hàng trên 5.000.000 đồng

Trà lài thương hạng 200gr

Chi tiết