Giỏ hàng

Dữ liệu trống
Tổng cộng
Chi tiết giỏ hàng

Trà & Cafe Tâm Châu

1,000,000đ

Áp dụng đơn hàng trên 5.000.000 đồng

Trà Oolong 8tea set 320g

Chi tiết
1,200,000đ

Áp dụng đơn hàng trên 5.000.000 đồng

Trà Oolong 9tea set 320g

Chi tiết
1,300,000đ

Áp dụng đơn hàng trên 5.000.000 đồng

Trà Oolong 10tea set 320g

Chi tiết
408,000đ

Áp dụng đơn hàng trên 5.000.000 đồng

Oolong hộp 3 in 1 300gr (T)

Chi tiết
300,000đ

Áp dụng đơn hàng trên 5.000.000 đồng

Oolong hộp 3 in 1 300gr (X)

Chi tiết
152,000đ

Áp dụng đơn hàng trên 5.000.000 đồng

Oolong bao nhôm 250gr

Chi tiết
64,000đ

Áp dụng đơn hàng trên 5.000.000 đồng

Lài Hộp gỗ 100gr (bát giác)

Chi tiết
74,000đ

Áp dụng đơn hàng trên 5.000.000 đồng

Trà lài thương hạng 200gr

Chi tiết